EyeDiagnostics

 

EyeDiagnostics länken mellan ögonläkare och optikern

500.000 svenskar bär på en
ögonsjukdom. Nu har vi gjort det
mycket enklare att hitta dem.                  Se film

Optivital kan rädda synen

Optivital kan rädda synen Optivital kan rädda synen Under 2013 har en serie artiklar publicerats från den stora amerikanska AREDS-studien. Den har pågått i över 10 år och över 8 000 patienter har inkluderats. Resultaten visar att behandling med kosttillskott minskar risken för allvarlig synskada hos patienter med mjuka drusen i makula. Detta är det första starka beviset för att man kan förebygga våt makuladegeneration. Optivital är ett nytt svenskt preparat, som bygger på resultaten i AREDS. Ögonläkare och optiker anslutna till EyeDiagnostics har fått ett informationsblad via e-post som förhandsinformation. Att behandla rätt patienter med Optivital har stor betydelse för ögonhälsan och synförmågan hos det ökande antalet äldre personer ”Med stigande medellivslängd har incidensen av AMD ökat markant. Läkemedel som dämpar kärlnybildningen finns, men grundsjukdomen AMD saknar kausal terapi. Vetenskapliga studier bevisar att höga doser vitaminer och mineraler minskar risken att utveckla svårartad AMD och synnedsättning. OPTIVITAL innehåller de substanser som visats ha gynnsamma effekter. OPTIVITAL rekommenderas som förebyggande behandling mot avancerad AMD”. Professor em. Peep Algvere S:t Eriks ögonsjukhus

Tommy

Senaste Nytt

2014-01-29

Optivital kan rädda synen Optivital kan rädda synen Under 2013 har en serie a...

2014-01-13
Ladda ned fjärrstyrningsverktyget här: http://get.teamviewer.com/r85xtqp...
Arkiv

EyeDiagnostics AB (c) 2010