EyeDiagnostics

 

EyeDiagnostics länken mellan ögonläkare och optikern

500.000 svenskar bär på en
ögonsjukdom. Nu har vi gjort det
mycket enklare att hitta dem.                  Se film

Ögonsjukdomar, allmänt
Här kan du läsa mer om några av de ögonsjukdomar som vi behandlar på S:t Eriks Ögonsjukhus. Välj ämne i menyn till vänster.

Gula fläcken
Ögonen är människans viktigaste sinnesorgan. Närmare 70% av kroppens sinnesceller finns i ögats näthinna.

Glaukom
Sjukdomen, som även kallas grön starr, är inte en enskild sjukdom utan en stor grupp av sjukdomar.

Diabetesretinopati
Man räknar med att cirka 4 % av befolkningen idag har diabetes. De flesta diabetespatienterna är Typ 2 diabetiker, det vill säga de har s.k. åldersdiabetes.

Olika brytningsfel
Ett rättsynt öga utan korrektion ser bra på både långt och nära håll. Ljuset bryts till en brännpunkt på näthinnan.

Grafisk respresentation
Ögonbottenbilder på ett friskt och ett skadat öga.

Senaste Nytt

2014-01-29

Optivital kan rädda synen Optivital kan rädda synen Under 2013 har en serie a...

2014-01-13
Ladda ned fjärrstyrningsverktyget här: http://get.teamviewer.com/r85xtqp...
Arkiv

EyeDiagnostics AB (c) 2010