EyeDiagnostics

 

EyeDiagnostics länken mellan ögonläkare och optikern

500.000 svenskar bär på en
ögonsjukdom. Nu har vi gjort det
mycket enklare att hitta dem.                  Se film

Sjukdomarna går att behandla om de upptäcks i tid

Vid en grundläggande hälsoundersökning av ögonen kan man upptäcka dessa sjukdomar på ett tidigt stadium och snabbt sätta in rätt behandling. En ny, enkel undersökningsmetod finns nu hos din optiker. Den bygger på en mycket avancerad ögonbottenkamera, och bedömningen görs av erfarna ögonläkare.

Undersökningen är snabb, enkel och helt utan obehag för patienten. En fotografering av ögonbotten görs på ett par minuter, och bilderna skickas sedan elektroniskt direkt till ögonspecialisten. Bedömningen av bilderna kan i angelägna fall vara klar inom ett par timmar. En ögonbottenfotografering i kombination med kontroll av synfält och synskärpa ger en mycket god bild av patientens ögonstatus.

En hälsoundersökning av ögonen borde vara ett självklart komplement till all annan hälsoundersökning, inte minst när det gäller riskgrupperna äldre och diabetiker.

Läs mer >

Senaste Nytt

2014-01-29

Optivital kan rädda synen Optivital kan rädda synen Under 2013 har en serie a...

2014-01-13
Ladda ned fjärrstyrningsverktyget här: http://get.teamviewer.com/r85xtqp...
Arkiv

EyeDiagnostics AB (c) 2010