ögonläkarundersökning över Internet
Nedanstående Funduskameror och tillverkare är certifierade av EyeDiagnostics.

En certifiering försäkrar att kameran fungerar som den ska tillsammans med Eye Diagnostics systemet och att installatören av kameran vet hur systemen sammanfogas.


Carl Zeiss AB
Kamera: ZeissEssilor AB
Kamera: KowaLindcon Optical Group AB
Kamera: NidekCanon AB
Kamera: CanonTOPCON SCANDINAVIA
Kamera: Topcon


Mer information angående certifieringen, dess resultat, kamera specifikationer kommer snart.